Basisschool Ngwene

Het dorpje Ngwene in Dumi op het Bateke-plateau ligt circa 120 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Kinshasa. Het dorp telt 800 inwoners die leven van landbouw en veeteelt. Er zijn evenwel geen wegen waarlangs de opbrengst van hun landbouwactiviteiten getransporteerd kan worden. Het dorp trad in juli van 2017 toe tot MAIK. In het dorpje wonen 300 kinderen van wie een 170-tal tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar ingeschreven zijn in de lagere school. Het schooltje werd  in 2012 gebouwd met golfplaten en bamboe door de plaatselijke protestantse kerk. Sinds 2015 toont die kerk nog nauwelijks interesse voor de school waardoor momenteel een gebrek is  aan basisvoorzieningen en didactisch materiaal.

“Daarom heeft de bevolking van Ngwene MAIK gevraagd de lagere school nieuw leven in te blazen. Daarbovenop kwam de vraag om het schooltje herop te bouwen. In november 2017 werd het schooltje immers door hevige wind tegen de vlakte geblazen. Hierdoor kwam er op slag een eind aan de lessen. Sinds 5 januari 2018  staat het gebouw dankzij de genereuze steun van enkele individuele leden van de pastorale eenheid weer recht”, zo liet priester Epicure Bohi toen weten.  Dankzij steun uit de pastorale eenheid konden ook banken, schoolgerief, didactisch materiaal en materiaal voor eerste medische hulp aangekocht worden.

De lagere school van Ngwene is dus in volle uitbouw en telt 6 klassen. Het schooltje telt momenteel 6 leraars en een beheerder die op onregelmatige basis betaald worden door de ouders (boeren en veetelers) die zelf dan weer over een gering inkomen beschikken bij gebrek aan geschikte werktuigen.

De grote droom van de dorpelingen van Ngwene is een volwaardige school in duurzame materialen.  Hiervoor is de grond reeds aangekocht en zijn

Maak jouw eigen website met JouwWeb